Bedrijfsinformatie

 

                             

 

 

                                                                    

 

 

Well Control BV: Aardwarmte en warmte koude opslagsystemen, Brandputten, Grondboringen, Vergunning aanvraag.

 


 

Well Control BV  is BRL SIKB 2100 gecetificeerd, na een fusie tussen TNO grondwater en Geo-Energie en de Rijksgeologische Dienst in 1994 en de hiermee gepaard gaande centralisatie, opgericht door oud werknemer Dhr. P.A. Tetteroo. Door de aanwezige kennis op het specifieke vakgebied van geologie, grondwater en geo-energie en de uitvoering van vele landelijke projecten, heeft Well Control BV dan ook op de kaart gezet als een van de eerste bedrijven in Nederland die duurzame energie uit natuurlijke bronnen  levert. Sinds de oprichting (1992) van Well Control BV zijn inmiddels honderden bodemwarmte-systemen voor het verwarmen -koelen van woningen, winkels, kantoren, kerken, fabrieken etc. in het gehele land gerealiseerd in samenwerking met zowel kleine, middelgrote en grote installatie-bedrijven. 

 


 

In de Aarde ONDER UW VOETEN is zowel ondiep als diep een enorm energiepotentieel aanwezig. Men noemt dit diep geothermische energie en ondiep bodemwarmte die mede verwarmd wordt door de zon. Op grote schaal kan gebruik gemaakt worden van bodemwarmte daar de risico's voor haalbaarheid en de exploitatie- kosten relatief laag zijn. Well Control BV levert ondiepe BODEMWARMTE. Deze ONUITPUTTELIJKE DUURZAME ENERGIE BRON is voor iedereen BESCHIKBAAR en kan u een huidige energie- en Co2-besparing opleveren van 50 tot 80%.

 

De exploitatie van diepe geothermische energie ligt gezien de risico's naar haalbaarheid en de zeer hoge investeringskosten niet in het leveringsprogramma van Well Control BV.   

 

Well Control BV is een landelijk opererend bedrijf dat gevestigd is in Oosterwolde (Fr) en hoe kan het ook anders gespecialiseerd in het boren en aanleggen van complete bodem -aardwarmtesystemen

 

Deze systemen bestaan uit:  

 


 

- Verticalebodemwarmtewisselaars (VBWW)

- Openbron -doorstroomsystemen

- Warmte Koudeopslag (WKO systemen)

- Warmtewisselaars (TSA)

- Geothermische warmtepomp

 


 

Zie projecten overzicht van enkele door ons geleverde aardwarmtesystemen. Meerdere referenties op aanvraag. 

 

Voor proefboringen, bronboringen, grondwatermeetnetten, in situ-metingen, effectenstudies, vergunningaanvragen zijn wij natuurlijk ook uw partner. Wij beschikken over een eigen service onderhoudsdienst.

 

* garantie voorwaarden openbron-doorstroom en Warmte-Koudeopslagsystemen (WKO) hiervoor

   dienen preventieve onderhoudskontrakten bij Well Control te worden aangegaan.

 

 

Hieronder een stappenplan van het boren naar aardwarmte.

 

Stroomschema: levering warmtebronnen

 

 

 

 

Website Gecetificeerde Boorbedrijven: http://www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen/zoekmenu/vind5ap.asp?normdocument=SIKB%202100%20-%202101

 

 

 

 

 

 rups boorstelling