Warmte koude opslag

 


 

De sterk stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen en het milieu voedden de aandacht voor mogelijkheden om milieu en energie kosten te besparen. Een zeer goed alternatief hiervoor is warmte koude opslag in de bodem.

Het idee is ingegeven door de wisseling van de seizoenen: in de zomer is het warm en gebruiken we energie om te koelen, in de winter is het koud en wordt energie gebruikt voor verwarming.

Daarom is het een aantrekkelijk idee om de zomerwarmte in de winter te gebruiken en de winterkou in de zomer. Als tijdelijke opslagplaats voor de overtollige warmte of koude dienen aquifers; De wamte- of koude-uitwisseling vindt plaats aan de oppervlakte door middel van een warmtewisselaar. Voor warmte koude opslag (WKO) geldt allebei, dat het zowel onttrekking als herinjectie van grondwater betreft uit diepere watervoerende lagen (aquifers). Het grondwater wordt gebruikt maar niet verbruikt.

 

Warmte koude opslag werkt meestal met twee afzonderlijk van elkaar gelegen bronnen, een warme en een koude. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron opgepompt, dat via een warmtewisselaar wordt gebruikt voor koeling van een gebouw of de activiteiten die daarin plaatsvinden. Het grondwater, dat na gebruik is opgewarmd wordt vervolgens in de warme bron geinjecteerd. In de winter wordt gebruik gemaakt van dit "warme water" door het proces in omgekeerde richting te laten verlopen. Na warmte-afgifte wordt het in de koude bron retour gepompt. Naast besparing van elektriciteit in de zomer voor koeling worden ook verwarmingskosten bespaard in de winter.

 

Voordat toepassing kan plaatsvinden moet echter eerst nagegaan worden of de ondergrond wel geschikt is en bij geschiktheid is er een provinciale vergunning in het kader van de Grondwaterwet verreist.


 

Well Control BV is een goede partner om u hiermee van dienst te zijn.

 

Producten:

* Gecetificeerd BRL 2000, VCA, ISO 9001

* de mogelijkheden die de complexe ondergrond biedt voor WKO

* de wetgeving en het provinciale beleid

* de effecten van WKO op de boven- en ondergrondse omgeving.

* realisatie -aanleg van Warmte Koude Opslag

* monitoring in situmetingen

* jaarlijks verstrekken meetgegevens/energiebalans Provincie conform de Grondwaterwet 

 


 

figuur 1 . Principe van energieopslag (wko) in aquifers:

 

 

 


 

Figuur 2. 3d grondwaterstandverandering Warmte Koude Opslag bij ontrekking & infiltratie

 

 

  


 

Figuur 3.  berekening grondwatertemperatuur Warmte Koude Opslag na 1 zomer

 


 

Figuur 4. berekening grondwatertemperatuur Warmte Koude Opslag na 1 winter