Open bron -doorstroomsysteem

 

 

 

 

Bij het open bron of doorstroomsysteem worden in de meeste gevallen 2 -tal grondboringen verricht op een zodanige diepte, dat uit bemonstering blijkt dat er een goede watervoerende laag aanwezig is voor het kunnen onttrekken en retourneren van grondwater. Waarbij dan een bron gebruikt zal worden voor het ontrekken en een bron voor het retourneren van het grondwater. Het te onttrekken grondwater, indien de bronnen goed gesitueerd liggen zodat er onderling geen kortsluiting kan plaatsvinden, heeft altijd een constante aanvoer temperatuur van circa 11 a' 12 graden celsius. De onttrekkingsbron wordt gebruikt voor de levering van zowel warmte als koude en werkt altijd maar een richting op ook wel doorstroming genoemd. De hiervoor te realiseren bronnen, liggen afhankelijk van de bodemopbouw en de gevraagde capaciteit meestal op een diepte tussen de 20 en 150 meter diep. 

 


 

Deze warmte uit het grondwater of de bodem wordt meestal gecombineerd met een warmtepomp. Een warmtepomp zet een lage temperatuur om in een hoge temperatuur (30 a' 55 graden celsius) waardoor deze warmte nuttig en efficient gebruikt kan worden voor verwarming en warm tapwater. Om deze omzetting tot stand te brengen heeft de warmtepomp een elektrisch aangedreven compressor.

De grondwater -bodemgekoppelde warmtepompen halen 1 eenheid elektrische energie uit het net (voor de compressor) en 3 tot 5 eenheden (gratis) warmte -energie uit de bodem. Direct warmte halen uit grondwater geeft het aller hoogste rendement. Dit maakt van de warmtepomp een echte winstmachine gedurende de volledige verwarmingsperiode.

Het grondwater geeft immers een constante hoeveelheid energie en raakt nimmer uitgekoeld of opgewarmd zoals dit wel met gesloten bodemsystemen het geval is. Tevens is het niet afhankelijk van wisselende weertypes.

 


 

Het open bron -doorstroomsysteem kan tevens ten allen tijde zeer goed gebruikt worden voor comfort-koeling van een woning, kantoor, winkel etc. De temperatuur van het grondwater op zich is geschikt om rechtstreeks te koelen. Koelen met een open bronsysteem is dus zeer goedkoop, duurzaam, milieuvriendelijk en comfortabel.

 

Open bron -doorstroomsystemen hebben de volgende nadelen ten opzichte van bodemwarmtewisselaars of te wel het geslotensysteem:

*Vergunning nodig conform de Grondwaterwet, vanaf 2010 de waterwet;

*Preventief onderhoud aan bronnen;

*In vele gevallen extra scheidingswarmtewisselaar nodig;

*Voor beide systemen geldt dat zowel in en bij grondwaterbeschermingsgebieden als in door de overheid

  aangewezen boringsvrije zones, deze systemen niet aangelgd mogen worden.

 


 

Voordelen openbron -doorstroomsystemen ten opzichte van bodemwarmtewisselaars:

*Goedkoper in aanleg;

*Zeer hoog rendement (COP) voor zowel verwarming als koeling;

*Geen regeneratie tijd nodig; 

*Weinig verstoring van de bodem, daar er maar 2 boringen nodig zijn;

*Perceel blijft grotendeels vrij voor ander toekomstig grondgebruik;

*Geen milieubelastende stoffen


 

 

Werking open bron -doorstroomsysteem

 


 

Well Control BV levert al meer dan 20 jaar genoemde systemen door het gehele land ook in belgie en duitsland.

 


 

 

 

RLM Warmtepomp met buffervat en TSA

 

www.rlm.nl

Voorbeeld Openbron systeem(doorstroom systeem)