Grondwater Meetnetten

 

Het kunnen beheersen van water en grondwater is in Nederland continu noodzakelijk. Bij aanleg van bijvoorbeeld nieuwe woonwijken en in stedelijke gebied (denk aan grondwateroverlast).

Ook bij de natuurontwikkeling is het van belang om het oppervlaktewater en het grondwater goed te kunnen beheersen.

 

Als daar vooraf te weing rekening mee gehouden wordt, dan moeten er in een later stadium kostbare maatregelen genomen worden in een reeds bestaande infrastrutuur. De zorg voor het water is dan ook een samenspel tussen burgers, gemeenten, provincies, waterschappen en natuurbeheerders.

 

Om een juiste inschatting te kunnen maken is het noodzakelijk dat er inzicht is in de hoogte en de fluctuaties van de waterstanden over meerdere jaren. En grondwatermeetnet kan hierin voorzien.

 


 

De aanleg en uitvoering van een optimaal grondwatermeetnet vergt dan ook de volgende stappen;

 

Aanleg

-plaatsen peilbuizen, handmatig, machinaal

-boorbeschrijvingen, afwerkstaten

-NAP hoogte metingen en karteren peilbuizen

 

Uitvoering

-verrichten metingen in peilbuizen en watergangen, handmatig of middels data loggers

-verwerking gegevens, in o.a. tabellen en kaarten

-advies

 

Onderhoud

-schoonmaken, afpompen peilbuizen

-herstel werkzaamheden 

-gangbaar houden meetlocaties

 

Well Control BV heeft met zijn geohydrologisch kennis en jarenlange ervaring op het gebied van grondwatermeetnetten bij het voormalig archief van grondwaterstanden TNO te Delft voor vele overheidsinstanties landelijk meetnetten ingericht en het preventief onderhoud hiervan uitgevoerd. 

Well Control BV is uitgegroeid tot een landelijk inzetbaar bedrijf voor het inrichten en onderhouden van grondwatermeetnetten met de benodigde certificaten.

 


 

Well Control BV heeft landelijk meetnetten ingericht in opdracht van:

TNO

Staatsbosbeheer

Arcadis

Grontmij

Waterschappen

Ontgrondingsbedrijven

Gemeenten 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 meetpunten geplaats op de Zuid-Hollandse Eilanden

 

Foto 1. Meetpunt Hellevoetsluis (1 peilbuis freatisch + 1 peilbuis 1ste watervoerend pakket)