Aardwarmtesystemen

Warmte uit de bodem wordt gecombineerd met een geothermische warmtepomp. Een warmtepomp zet een lage temperatuur (0- a' 12 graden celsius) om in een hoge temperatuur (30 a'max. 55 graden celsius) waardoor deze warmte nuttig en efficient gebruikt kan worden voor verwarming en warm tapwater. Om deze omzetting tot stand te brengen heeft de warmtepomp een of meerdere elektrisch aangedreven compressoren. Geothermische warmtepompen halen met 1 eenheid elektrische energie (voor de compressor) 3 tot 5 eenheden (gratis) warmte-energie uit de bodem. 

Dit maakt van de geothermische warmtepomp een echte winstmachine gedurende de volledige  verwarmingsperiode. De bodem geeft immers een constante hoevvelheid energie en is niet afhankelijk van wisselende weertypes.

 

Elk bodem-energiesysteem kan tevens ten allen tijden gebruikt worden voor comfortkoeling van een gebouw. De temperatuur van de aarde op zich is geschikt om rechtstreeks te koelen Koelen

met een bodem-energie systeem is dus zeer goedkoop, duurzaam,milieuvriendelijk en comfortabel. 

 

Aardwarmtesystemen worden opgeplitst in 2 groepen, gesloten systemen de zogenaamde verticalebodemwarmtewisselaars en open systemen zoals bron-doorstroom of warmte-koude opslag systemen, waarbij de keuze afhankelijk is van de toepassing en de bodemomstandigheden.

 


 

Welke temperatuur heeft het grondwater en/of de aarde?

Het grondwater wordt vanaf ca. >10m diepte niet beinvloed door temperatuurveranderingen aan het aardoppervlak, zoals de dagelijkse temperatuurveranderingen of door seizoensinvloeden. In Nederland heeft het grondwater op  >10m diepte een temperatuur varierend tussen de 10 en 12 graden celsius afhankelijk van de locatie. Op grotere dieptes beneden het aardoppervlak neemt de temperatuur van het grondwater en/of de aarde toe volgens de geothermische gradient, is deze gemiddeld 1 graad celsius per 100m diepte. Zeer diepe boringen leveren dus een hoger rendemend maar zijn natuurlijk erg kostbaar. Voor toepassing van geothermische warmtepompen in Nederland wordt gebruikt gemaakt van zowel open als gesloten aardwarmtesystemen, welke in diepte varieren van ca. >10 - 150m beneden het aardoppervlak. 

 

 

 

 

Geothermische warmtepomp wat zijn de voordelen?. Hoe efficient is de geothermische warmtepomp?. 

De geothermische warmtepomp is meer dan drie maal zo efficient als de meest efficiente verwarming op basis van fosiele brandstoffen. In plaats van brandstof te verbruiken om warmte te maken, is het enige wat de warmtepomp doet het verplaatsen van warmte die aanwezig is in het grondwater of de aarde. Zodoende produceert de warmtepomp drie maal zoveel energie als nodig is om de warmtepomp aan te drijven. 

De efficientie wordt uitgedrukt in Coefficient of Performance (COP). Dit is een wetenschappelijke bepaling van de hoeveelheid energie die het systeem produceert geddeld door het verbruik van energie. De meeste geothermische warmtepompen hebben COP's van 3 tot 5,5, Dit betekent dat voor elke eenheid energie nodig om het systeem aan te drijven, worden 3 tot 5,5 eenheden geproduceert in de vorm van warmte. Een verwarming op basis van olie of gas is 50-90% efficient, een geothermische warmtepomp is meer dan 300% efficient.

 


 

Werking Warmtepomp:

Schematische tekening van een warmtepomp: 1 is de condensor, 2 de turbine (eventueel smoorventiel), 3 de verdamper, 4 is de compressor

 


 

Wat kost een warmtepomp in combinatie met een aardwarmtesysteem?

Dit is afhankelijk van het benodigde vermogen van de warmtepomp hoe groter het vermogen (kilowatts) hoe duurder deze installatie is. De kostprijs van een warmtepomp -aardwarmtesysteem  voor een woning ligt natuurlijk vele malen lager dan een warmtepompinstallatie voor bijvoorbeeld een fabriekshal maar daar tegen wel tegen over dat de efficientie voor een fabriekshal vele malen hoger ligt dan voor een woning. De kostprijs is ook afhankelijk van de keuze en haalbaarheid van het aardwarmtesysteem wordt er gebruik gemaakt van een open (grondwater), warmte-koude opslag of gesloten (bodemwarmtewisselaars). Per project zal er dan ook altijd vooraf nagegaan moeten worden welk van de aardwarmtesystemen toegepast kunnen worden met inachtneming van de efficientie (COP). Al dit soort zaken spelen een belangrijke rol in de kostprijs.

 

Een kostprijs afgeven is op voorhand dan ook niet mogelijk,  je kan ook geen appels met peren vergelijken. Per project en locatie met het hier te leveren warmtepomp vermogen zal dan ook altijd berekend moeten worden om tot een correcte kostprijs te kunnen komen.